Jakie języki są najczęściej tłumaczone w biurach tłumaczeń?

Postępujący proces globalizacji, a także wstęp do Unii Europejskiej sprawił, że współcześnie podejmujemy się prowadzenia różnych interesów o międzynarodowym zasięgu. Polaków przestały obowiązywać granice wytyczone w obrębie własnego kraju. Obecnie poszerzają swoje możliwości poszukując partnerów biznesowych i kontrahentów na terenie Europy, a także na innych kontynentach.

W związku z potrzebą pełnego zrozumienia szczegółów ustaleń z partnerami biznesowymi w przypadku wielu firm pojawił się problem właściwej komunikacji. W momencie gdy firmy nie posiadają wystarczającej znajomości języka, w którym zamierzają się porozumiewać nieocenioną pomoc stanowią usługi biur tłumaczeniowych. Dzięki nim możliwe jest zrealizowanie nawet najbardziej wymagających tłumaczeń specjalistycznych, a także tłumaczeń z języków bardzo rzadko spotykanych, jak np. język chiński. Biura tłumaczeń, którym szczególnie zależy na jakości oferowanych usług, starają się o ciągłe wzbogacanie swojej oferty tłumaczeniowej. Nie dziwi zatem fakt, że celem prestiżowych biur tłumaczeń jest dążenie do uzyskania jak najszerszego katalogu języków. W tym celu każde z biur dokonuje zróżnicowania swojej oferty, zawierając w niej języki najbardziej popularne, a także znacznie mniej popularne, często nazywane egzotycznymi. Tego rodzaju strategia pozwala jasno określić, które języki cieszą się największą popularnością. O tym jednak powiemy za chwilę.

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że na rynku tłumaczeniowym spotykane są różne rodzaje tłumaczeń. Do cieszących się największą popularnością należą naturalnie tłumaczenia pisemne. Mogą do nich należeć tłumaczenia zwykłe, a także tłumaczenia przysięgłe, czyli takie, które mogą być tłumaczone tylko przez osobę posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego stanowi prawne potwierdzenie zgodności przekładu z oryginałem. Tłumaczeń przysięgłych przybyło chociażby z powodu sprowadzanych z Unii Europejskiej samochodów do Polski. W świetle obowiązującego w Polsce prawa, aby dopełnić wszystkich formalności związanych z rejestracją samochodu w kraju, konieczne jest wcześniejsze udanie się ze wszystkimi dokumentami otrzymanymi podczas zakupu właśnie do tłumacza przysięgłego. Dopiero przetłumaczone przez niego dokumenty otwierają nowym właścicielom furtkę do dalszych formalności.

Wśród pisemnych tłumaczeń znajdują się tłumaczenia, korespondencji, ofert, materiałów reklamowych, umów, regulaminów, dzieł popularnonaukowych, literackich, książek, prac dyplomowych czy wysoko specjalistycznych dokumentów, a nawet dokumentów aplikacyjnych jak CV, czy listy motywacyjne. Naturalnie tłumaczenia te mają charakter dwustronny, czyli tekst źródłowy jest przekładany zarówno z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski.

Popularność języków w badaniach

Duży procent klientów biur tłumaczeniowych stanowią firmy prowadzące kontakty zagraniczne. Pozostaje zatem postawić pytanie na ile polskie firmy tłumaczą teksty samodzielnie i kiedy zadania te zlecają biurom tłumaczeniowym?

Przeprowadzone przez PB Online badania miały na celu udzielenie właśnie odpowiedzi na tego rodzaju pytania. W badanie zostało zaangażowanych 241 osób, pochodzących z różnych przedsiębiorstw. Na jedno przedsiębiorstwo przypadała jedna osoba, co umożliwiło uzyskanie w miarę przejrzystego wyniku badań. Firmy biorące udział w badaniu należały do sektora prywatnego, przy czym zdecydowana część jest zaangażowana w działalność o charakterze międzynarodowym. 93 procent przebadanych to firmy, które eksportują, lub importują produkty, a także współpracują z zagranicznymi kontrahentami.

Co ciekawe aż trzy czwarte respondentów przyznało się do samodzielnych translacji tekstów. W większości przypadków zadania te nie należą do głównych obowiązków, wykonywanych przez pracowników. Najczęściej pracownicy firm dokonują samodzielnego tłumaczenia z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Na drugim miejscu plasuje się język niemiecki, a na trzecim język rosyjski. Pozostałe języki, które zostały wymienione przez respondentów to język turecki, duński, norweski i szwedzki. Należy jednak podkreślić, że są to odpowiedzi mniejszościowe.

A co w przypadku gdy pracownicy firmy nie będą w stanie przetłumaczyć otrzymanego dokumentu? Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku tłumaczeń specjalistycznych, wymagającej określonej terminologii. Wtedy konieczne jest skorzystanie z usług biur tłumaczeniowych.

Czy zatem i w tym przypadku język angielski cieszy się tak dużą popularnością? Okazuje się, że tak. Przeprowadzone badania wykazały, że aż 83 % respondentów, reprezentujących określone firmy, przyznało, że zlecają tłumaczenia pisemne biurom tłumaczeniowym, które w przeważającej większości są w języku angielskim. W pozostałej kolejności znalazł się język niemiecki, a następnie język rosyjski. To ciekawa obserwacja, która pozwala jednoznacznie stwierdzić, że zarówno w przypadku tłumaczeń wykonywanych samodzielnie przez pracowników, jak i biura tłumaczeniowe, zdecydowanie najczęściej tłumaczonymi językami jest język angielski, niemiecki i rosyjski.

Pozostaje jeszcze postawić pytanie, jakie teksty stają się najczęstszym przedmiotem zleceń biur tłumaczeniowych? Należą do nich przeważnie skomplikowane teksty techniczne, np.

instrukcje obsługi, specyfikacje produktów, teksty norm oraz teksty i dokumenty prawne (w skład których wchodzą normy i regulaminy). Biurom tłumaczeń często zleca się też tłumaczenie tekstów i dokumentów finansowych, np. sprawozdań i raportów, a także teksty marketingowe i promocyjne.

Jeszcze inną grupę stanowią teksty naukowe, w skład których wchodzą głównie artykuły naukowe i raporty z badań a także teksty o charakterze ogólnym, do których może się zaliczać na przykład korespondencja firmowa.

Dlaczego język angielski i niemiecki?

Na popularność języka angielskiego i niemieckiego może wpływać szereg czynników. Wiąże się to oczywiście ze wspomnianą we wcześniejszej części wpisu globalizacją, a także faktem, że coraz więcej ludzi biegle się nimi posługuje. Język angielski umożliwia porozumienie się z większością urzędów, firm i instytucji na całym świecie. Jednak pomimo że coraz więcej osób na świecie bardzo dobrze nim włada i staje się on uniwersalny, to istnieje pewna przestrzeń, w której pomoc fachowca jest nieoceniona. Tłumaczenia z angielskiego nie tracą na swojej popularności, szczególnie w przypadku translacji specjalistycznych, gdzie typowo szkolna wiedza nie znajduje zastosowania. Teksty medyczne, literackie, techniczne, wymagają biegłej i specjalistycznej wiedzy z języka angielskiego.

W przypadku języka niemieckiego popularność tłumaczeń wynika chociażby ze względu na sąsiedztwo Polski z Niemcami i różnorodne kontakty, co często rodzi potrzebę tłumaczeń z języka niemieckiego. Bardzo często tłumaczenia te ograniczają się do tłumaczeń prawnych o charakterze uwierzytelnionym.

Nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej poszerza zawodowe i prywatne horyzonty Polaków, co wpływa także na rosnącą popularność innych języków jak włoski, francuski, czy hiszpański.

supertlumacz

Leave a comment

Your email address will not be published.


*