Czy badanie FRC jest obowiązkowe?

Transport żywności, która należy do grupy produktów szybko się psujących, wymaga posiadania nie tylko odpowiedniego pojazdu wyposażonego w chłodnię, ale także zezwoleń, które dopuszczają pojazd do ruchu i przewozu produktów żywnościowych. Zgodnie z unijnymi rozporządzeniami, pojazdy chłodnicze powinny mieć specjalne oznaczenia, a także przejść badanie FRC, zgodne z umową ATP. Dla poszczególnej grupy produktów żywnościowych wyznaczone zostały odrębne normy, które określają warunki ich przewożenia oraz przechowywania. Inne wymogi obowiązują, gdy mowa o produktach głęboko mrożonych, a jeszcze inne, gdy w grę wchodzi żywność schłodzona.

Po uzyskaniu zgody i przejściu badań samochód jest dopuszczony do przewozu żywności. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że pozwolenie nie jest bezterminowe. W praktyce oznacza to, że badanie FRC trzeba będzie powtórzyć w określonym terminie. Data wygaśnięcia pozwolenia jest zapisana na tablicy znamionowej. Po przejściu badania okresowego dopisywana jest na niej kolejna data. Każdy kierowca musi pamiętać o pilnowaniu terminu, żeby w razie kontroli nie okazało się, że badania są już nieważne i że pojazd nie jest dopuszczony do przewozu żywności. Oprócz tablicy, którą umieszcza się w widocznym miejscu, otrzymuje się także certyfikat. Warto sprawdzić, czy numery znajdujące się na jednym i drugim dokumencie są takie same, bo są one ściśle ze sobą powiązane.